Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Zverejňovanie dokumentov

Ďalšie informácie

Ekonomicky oprávnené náklady 2023 február / 2024 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady 2022 február / 2023 stiahnúť
Vzor: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby február / 2023 stiahnúť
Smernica o organizácii návštev platná od 3.5.2022 máj / 2022 stiahnúť
Smernica č. 41 Postup prijímania, predvolávania občanov a poskytovania informácií v podmienkach DD a DSS Slovenská Ľupča marec / 2022 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady 2021 február / 2022 stiahnúť
Politika kvality 2022 január / 2022 stiahnúť
Ciele kvality 2022 január / 2022 stiahnúť
Projekt: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni -aktualizácia január / 2022 stiahnúť
Politika kvality 2021 január / 2021 stiahnúť
Ciele kvality 2021 január / 2021 stiahnúť
Krízový plán platný od 19.09.2021 september / 2021 stiahnúť
Smernica o organizácii návštev platná od 4.10.2021 október / 2021 stiahnúť
Smernica o organizácii návštev platná od 17.5.2021 máj / 2021 stiahnúť
Smernica o organizácii návštev v DD a DSS Slovenská Ľupča april / 2021 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 marec / 2021 stiahnúť
Projekt: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni marec / 2021 stiahnúť
Krízový plán v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia spôsobeného koronavírusom april / 2020 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 február / 2020 stiahnúť
Ciele kvality 2020 január / 2020 stiahnúť
Politika kvality 2020 január / 2020 stiahnúť
Etický kódex-príloha č.3 k smernici č. 39 júl / 2019 stiahnúť
Smernica č. 39 o ochrane ľudských práv a slobôd a ochrane pred diskrimináciou júl / 2019 stiahnúť
Vzor Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - DSS júl / 2019 stiahnúť
Vzor Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - ZpS júl / 2019 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 február / 2019 stiahnúť
Ciele kvality 2019 január / 2019 stiahnúť
Smernica č. 41 Postup prijímania, predvolávania občanov a poskytovania informácií v podmienkach DD a DSS Slovenská Ľupča január / 2019 stiahnúť
Politika kvality 2019 január / 2019 stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 január / 2018 stiahnúť