Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Zverejňovanie dokumentov

Súhrnné správy

Súhrnná správa za 4.Q.2021 január / 2022 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2021 október / 2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2021 júl / 2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2021 april / 2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2020 január / 2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2020 október / 2020 stiahnúť
Súhrnné správa za 2.Q.2020 júl / 2020 stiahnúť
Súhrnné správa za 1.Q.2020 april / 2020 stiahnúť
Súhrnné správy za 4.Q.2019 január / 2020 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §109 a §110 ZVO október / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §117 ods.6 október / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §1ods.2až14 október / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 podľa §117 ods.6 ZVO júl / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 -§ 109 a § 110 ZVO júl / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 §1ods.2 až 14 sa nevzťahuje ZVO júl / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2019 §1ods.2 až 14 sa nevzťahuje ZVO april / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2019 -§ 109 a § 110 ZVO april / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1Q.2019 podľa §117 ods.6 ZVO april / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2018 január / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2018 október / 2018 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2018 júl / 2018 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2018 april / 2018 stiahnúť
Súhrnná správa 4 Q 2017 december / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2017 október / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2017 september / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2017 april / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2016 január / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2016 október / 2016 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2016 júl / 2016 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2016 april / 2016 stiahnúť
Súhrnná správa 4.Q.2015 január / 2016 stiahnúť
Súhrnná správa 4.Q.2014 december / 2015 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2015 október / 2015 stiahnúť
Súhrnná správa 2.Q.2015 júl / 2015 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2015 april / 2015 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2014 október / 2014 stiahnúť
Súhrnná správa 2.Q.2014 júl / 2014 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2014 april / 2014 stiahnúť
Súhrnná správa 2013 4.Q december / 2013 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2013 október / 2013 stiahnúť
Súhrnná správa 2 Q 2013 jún / 2013 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2013 april / 2013 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2012 december / 2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2012 október / 2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2012 júl / 2012 stiahnúť
Súhrnna správa za 1.Q 2012 april / 2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2011 december / 2011 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2011 september / 2011 stiahnúť
Súhrnná správa II.Q.2011 júl / 2011 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2011 april / 2011 stiahnúť