Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Partneri – Sponzori

V rámci našej činnosti spolupracujeme s viacerými zariadeniami, organizáciami či firmami.

Medzi našich partnerov patrí:

1. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Banská Bystrica
2. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron, Dubová
3. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pobočka Banská Bystrica
4. Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica
5. OZ Mestečko, Slovenská Ľupča
6. Lekáreň Nádej, Slovenská Ľupča

Našimi milými sponzormi v roku 2010 sú:

1. Nadácia SPP
2. Nadácia Orange
3. C.S. Bitunova spol. s.r.o., Zvolen
4. Bohemia Bitunova, spol. s.r.o., Jihlava
5. Obecný úrad Slovenská Ľupča


 


Všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa podieľajú na skvalitňovaní sociálnych služieb poskytovaných v našom zariadení patrí srdečná VĎAKA. 

Podporte aj Vy našu činnosť zaslaním finančného príspevku. Poteší a pomôže každé jedno euro.

Sponzorský účet DDaDSS:

7000397011/8180

Ďakujeme!