Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


O nás

Domov dôchodcov Slovenská Ľupča bol zriadený Okresným ústavom sociálnych služieb v Banskej Bystrici 18.08. 1981. Pozostáva z dvoch neúčelových rekonštruovaných budov, vzdialených od seba 46 m. Obidve budovy sú prepojené chodbou. Po roku 1990 domov dôchodcov získal právnu subjektivitu. V roku 2002 je zariadenie konštituované ako Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Je rozpočtovou organizáciou Banskobystrického samosprávneho kraja.

     Štatutárnym zástupcom /riaditeľkou/ a manažérom kvality je Mgr. Denisa Hrašková, pod vedením ktorej pracuje 13,50 zamestnancov v zložení: 1 vedúca ekonomicko - hospodárskeho úseku,  1 sociálna pracovníčka, 1 sestra, 6 opatrovateliek, 0,5 hospodárska referentka, 0,5 inštruktor sociálnej rehabilitácie, 2 kuchárky, 1 upratovačka-práčka, 0,5  - údržbár, kurič.