Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Nástup do zariadenia

V prípade, že sa uvoľní v DD a DSS vhodné voľné miesto, občan je písomne predvolaný k nástupu do zariadenia.
V deň nástupu si občan prinesie so sebou:

  • Osobné doklady / platný občiansky preukaz, rodný list/
  • Preukaz poistenca
  • Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia a potvrdenie o tom, že občan nie je bacilonosič /nie staršie ako 3 dni/
  • Potvrdenie o príjme
  • Čestné vyhlásenie o majetku
  • V prípade záujmu o zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom praktických lekárov pre dospelých, ktorý majú sídlo ambulancie v Slovenskej Ľupči aj zdravotnú dokumentáciu, vrátane potvrdenia o odhlásení od svojho predchádzajúceho praktického lekára pre dospelých
  • Ošatenie, spodné prádlo v dostatočnom množstve, hygienické potreby
  • Lieky, ktoré užíva