Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Zverejňovanie dokumentov

Voľné pracovné miesta

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 23, Slovenská Ľupča prijme do trvalého pracovného pomeru opatrovateľa/-ku april / 2023 stiahnúť