Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Príkaz predsedu č.013/2018 január / 2019 stiahnúť
Plán VO na rok 2019 október / 2018 stiahnúť
Príkaz predsedu č.005/2018/ODDVO august / 2018 stiahnúť
Príkaz predsedu č.002/2018/ODDFIVO marec / 2018 stiahnúť
Plán VO - rok 2018 február / 2018 stiahnúť
Príkaz predsedu č. 002/2017 ODDIVO k zabezpečeniu procesu VO jún / 2017 stiahnúť
Plán verejného obstarávania na rok 2017 marec / 2017 stiahnúť
Príkaz predsedu č.003/2016/ODDVO k procesu verejného obstarávania január / 2017 stiahnúť
Príkaz Predsedu BBSK 004/2015 ODDVO k zabezpečeniu procesu VO november / 2016 stiahnúť
Príkaz Predsedu BBSK 001/2016 ODDVO k zabezpečeniu procesu VO máj / 2016 stiahnúť
Plán verejneného obstarávania pre rok 2016 marec / 2016 stiahnúť
Príkaz Predsedu BBSK 005/2015 ODDVO k zabezpečeniu procesu VO december / 2015 stiahnúť
Príkaz č. 002/2015 ODDVO K zabezpečeniu procesu verejného obstarávania april / 2015 stiahnúť
Plán verejného obstarávania pre rok 2015 marec / 2015 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu-oprava a odstránenie závad v miestnosti B-01 december / 2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu-univerzálny kuchynský robot november / 2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu-oprava a odstránenie závad bleskozvodu november / 2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Zelenina, ovocie november / 2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Mrazený potravinový tovar november / 2014 stiahnúť
Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Pekárenské výrobky november / 2014 stiahnúť
Príkaz predsedu 005 2014 ODDIVO august / 2014 stiahnúť
Príkaz predsedu 003 2014 ODDIVO-2 jún / 2014 stiahnúť
Plán verejného obstarávania za rok 2014 jún / 2014 stiahnúť
Etický kódex pre VO 2014 jún / 2014 stiahnúť
nformácia o zadaní zákazky - dodávka potravín v roku 2014 december / 2013 stiahnúť
Informácia o zadaní zákazky - oprava a údržba kúpeľne november / 2013 stiahnúť
Príkaz č.008/2013/UVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania +etický kódex november / 2013 stiahnúť
Výzva na predkladanie ponúk - jednoduchá zákazka - oprava a údržba kúpeľne november / 2013 stiahnúť
Plán verejného obstarávania v roku 2013 marec / 2013 stiahnúť
Príkaz č. 003/2013/UVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania marec / 2013 stiahnúť