Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Zverejňovanie dokumentov

Súhrnné správy

Súhrnná správa za 1. polrok 2022 júl / 2022 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2021 január / 2022 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2021 október / 2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2021 júl / 2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2021 april / 2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2020 január / 2021 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2020 október / 2020 stiahnúť
Súhrnné správa za 2.Q.2020 júl / 2020 stiahnúť
Súhrnné správa za 1.Q.2020 april / 2020 stiahnúť
Súhrnné správy za 4.Q.2019 január / 2020 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §109 a §110 ZVO október / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §117 ods.6 október / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2019 §1ods.2až14 október / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 podľa §117 ods.6 ZVO júl / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 -§ 109 a § 110 ZVO júl / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2019 §1ods.2 až 14 sa nevzťahuje ZVO júl / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2019 §1ods.2 až 14 sa nevzťahuje ZVO april / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2019 -§ 109 a § 110 ZVO april / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 1Q.2019 podľa §117 ods.6 ZVO april / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2018 január / 2019 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2018 október / 2018 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2018 júl / 2018 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2018 april / 2018 stiahnúť
Súhrnná správa 4 Q 2017 december / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2017 október / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2017 september / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2017 april / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2016 január / 2017 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2016 október / 2016 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2016 júl / 2016 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2016 april / 2016 stiahnúť
Súhrnná správa 4.Q.2015 január / 2016 stiahnúť
Súhrnná správa 4.Q.2014 december / 2015 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2015 október / 2015 stiahnúť
Súhrnná správa 2.Q.2015 júl / 2015 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2015 april / 2015 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2014 október / 2014 stiahnúť
Súhrnná správa 2.Q.2014 júl / 2014 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2014 april / 2014 stiahnúť
Súhrnná správa 2013 4.Q december / 2013 stiahnúť
Súhrnná správa 3.Q.2013 október / 2013 stiahnúť
Súhrnná správa 2 Q 2013 jún / 2013 stiahnúť
Súhrnná správa 1.Q.2013 april / 2013 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2012 december / 2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2012 október / 2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 2.Q.2012 júl / 2012 stiahnúť
Súhrnna správa za 1.Q 2012 april / 2012 stiahnúť
Súhrnná správa za 4.Q.2011 december / 2011 stiahnúť
Súhrnná správa za 3.Q.2011 september / 2011 stiahnúť
Súhrnná správa II.Q.2011 júl / 2011 stiahnúť
Súhrnná správa za 1.Q.2011 april / 2011 stiahnúť