Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Úhrada za poskytované služby

     Výška úhrady v našom zariadení sa pohybuje v rozpätí cca od 200 EUR do 300 EUR. Je priamo závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, od počtu klientov umiestnených v jednej obytnej miestnosti, od rozsahu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí klientov zostať minimálne 25% životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 51,26 EUR.