Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


ivot v našom zariadení je pestrý a zmysluplný

Klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Slovenskej Ľupči  žijú zmysluplný život aj za bránami zariadenia. Svedčí  o tom putovná výstava Jozefa Spärkera, ktorá začala svoju cestu na Úrade BBSK (ÚBBSK). Od 10.januára 2012 do 29. februára 2012 si ju spolu s ďalšími výsledkami záujmovej činnosti klientov ľupčianskeho zariadenia môžu prezrieť nielen zamestnanci ÚBBSK, ale aj široká verejnosť. Prostredníctvom fotografií a výrobkov  nahliadnu do života klientov, ktorý je pestrý, zmysluplný a veľmi zaujímavý.

 

        Klient Jozef Spärker má veľkú vášeň - fotografovanie. Preto v rámci spracovania individuálnych plánov osobnosti mapovali v zariadení jeho potreby, očakávania a záľuby: „Viete, ja rád fotím a rád by som to ukázal aj iným“. Preto  ani na chvíľu nezaváhali a v rámci otvorenej grantovej výzvy programu OPORA Nadácie SPP v roku 2011 podali projekt zameraný na realizáciu individuálneho plánu rozvoja pre klienta Jozefa Spärkera za účelom zlepšenia jeho integrácie prostredníctvom fotografovania. Projekt bol podporený sumou 500EUR. Dlhodobým cieľom tohto projektu je zabezpečiť psychickú a emočnú stabilizáciu klienta, jeho spokojnosť a sebarealizáciu prostredníctvom obľúbenej činnosti. Prostredníctvom krátkodobých cieľov sa  podarilo uskutočniť pekný a veľmi zaujímavý projekt. Všetko sa však začalo návštevou obchodu s elektronikou a kúpou fotoaparátu. Jožko postupne fotil, zbieral a triedil svoje zábery. Jožko chcel prostredníctvom fotografie prezentovať nielen seba, ale aj naše zariadenie. Navrhol, aby sme dali vyvolať fotografie zo života klientov vo formáte 10x15cm, ale chcel vytvoriť aj fotografie, ktoré by boli výnimočné v priestore. Spôsob prezentácie veľkoformátových fotografií na baner bol výborný nápad, autorovi sa veľmi páčil a čo je  najdôležitejšie: fotografie môžeme prezentovať v akomkoľvek priestore. Dôkazom je aj výstava na Úrade BBSK, kde môžeme obdivovať aj  práce ostatných klientov. V rámci voľného času spolupracuje zariadenie s Domom remesiel v Slovenskej Ľupči a vďaka tomu vytvorili klienti  úžasné výrobky: batikované tašky, ktoré následne pečiatkovou technikou vyzdobili. Klientka Anka veľmi rada vyrába samostatne stromčeky šťastia. Ďalej boli zasvätení do techniky  maľovania  na hodváb – vznikli pekné maľované pozdravy a hodvábne šatky. V priestoroch zariadenia vytvárajú klienti – ozdobné misy, zrkadlá ozdobené servítkovou technikou, fotorámiky, ktorý každý je jedinečný, sviečky a na zlepšenie, resp. udržanie jemnej motoriky sa klienti „popasovali“ s výrobou ozdobných závesov. Aktívne trávenie voľného času vedie k vytváraniu výrobkov, ktoré potešia dušu a srdce obdarovaných alebo skrášlia priestory zariadenia. Ale sú zároveň aj posolstvom: že i napriek rôznym znevýhodneniam sú klienti aktívni a užitoční.

 

        DD a DSS nachádzajúci sa na Czambelovej ulici v Slovenskej Ľupči patrí medzi nízkokapacitné zariadenia v kraji. Služby poskytujú 26 klientom v dvoch budovách, ktoré sú situované v širšom centre Obce Slovenská Ľupča. Zamestnanci kladú dôraz aj na individuálny prístup ku klientom. Mapovaním potrieb klientov prostredníctvom rôznych metód sa v zariadení vytvárajú podmienky pre ich uspokojovanie. Prijímateľom sociálnych služieb je poskytovaná široká paleta možností trávenia voľného času. Klienti sa zapájajú do aktivít v rámci zariadenia, sú vedení k aktivite: majú možnosť navštevovať knižnicu, stávajú sa členmi miestnych spolkov, sú aktívnymi účastníkmi Turíčneho jarmoku. Veľmi príjemné sú prechádzky do okolia, grilovanie a rôzne besedy. V rámci nadväzovania priateľských vzťahov, búrania sociálnej izolácie majú vybudované aktívne vzťahy s inými poskytovateľmi sociálnych služieb – verejnými a neverejnými. Poskytovanie sociálnych služieb v DD a DSS Slovenská Ľupča je zabezpečované kvalifikovaným personálom, ktorý disponuje takými vlastnosťami ako je empatia, asertivita, ochota pomáhať.

Spracovala: Denisa Hrašková a Iveta Kureková