Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Začiatok septembra 2013

Začiatok septembra je spojený najmä so začiatkom školského roku. Leto, prázdniny, dovolenky skončili. Deti začínajú pilne pracovať. A inak to nebolo ani v DD a DSS Slovenská Ľupča. Prvý septembrový týždeň bol naozaj pestrý. Naša Anka (klientka) videla detičky ísť do školy, tak sa rozhodla, že to chce skúsiť aj ona. Nelenila, zašla za pani učiteľkami do ZŠ, odtiaľ k pani doktorke a zisťovala všetko možné ohľadom nástupu do ZŠ. Verte prekvapilo nás to poriadne. 

Taktiež nás milo prekvapila návšteva dňa 5.9. pána predsedu BBSK Ing. Vladimíra  Maňka spolu s JUDr. Soňou Šáliovou a PhDr. Pavlom Červienkom. Na návštevu sme sa veľmi tešili, Anka upiekla koláč, ostatní klienti pripravili chlebíčky.

Poobede po odchode p. predsedu sme ešte stihli navštíviť Rádio Regina pri príležitosti jeho Dňa otvorených dverí. Prezreli sme si priestory Rádia, zúčastnili sme sa živého vysielania: rozhovoru s hercom Ivanom Palúchom a hodinu sme strávili v prítomnosti  ľudovej hudby Jaroslava Hazlingera a speváčky Anky Šatanovej.  Klientky sa osobne zoznámili s mnohými redaktorkami rádia ako s Katkou Gogoľovou, Marcelou Čížovou a mnohými ďalšími.  

Týždeň sme zavŕšili návštevou peknej akcie Hradné huky na Hrade Slovenská Ľupča, kde sa stretli gajdoši, ale na hrad zavítali aj Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu spolu s Janou Orlickou. Podujatia sa klientky zúčastnili vďaka voľným vstupenkám, ktoré nám daroval starosta Slovenskej Ľupče.