Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Vzdelávanie zamestnancov v informačno - komunikačných technológiách s podporou FHSR a ÚBBSKZa účelom zlepšenia kvality služieb poskytovaných organizáciami v sociálnej oblasti ponúkol Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK  našej organizácii možnosť zúčastniť sa  vzdelávacích programov.  Veľmi radi sme túto ponuku využili a prihlásili sme sa do dvoch vzdelávacích modulov.


Vedenie DD a DSS považuje vzdelávanie zamestnancov a rozvoj ľudských zdrojov za dôležité, preto privítalo ochotu a záujem zo strany zamestnancov zúčastniť sa uvedených školení.


V dňoch 25.7.2011 – 28.7.2011 pripravil ÚBBSK a FHSR  vzdelávací projekt


  “Informačno – komunikačné technológie“ pre začiatočníkov a pokročilých s cieľom profesionalizovať pracovnú silu. Z nášho zariadenia sa modulu pre začiatočníkov zúčastnila kuchárka. Verte nebolo to pre ňu vôbec jednoduché. Vážime si snahu, nadobudnúť nové zručnosti. Nikdy nesedela za PC. Bola to pre ňu nová výzva.

V module pre  pokročilých absolvovali vzdelávanie: riaditeľka, vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku, sestra a 2 opatrovateľky.

Vzdelávanie prebiehalo v pokojnej atmosfére,  odprednášané oblasti boli  podané Mgr. Leontínou Striežovskou z EF UMB Banská Bystrica na vysokej profesionálnej úrovni. Tempo, spôsob podania a praktické ukážky prispôsobila rôznorodej skupine, každý si zo školenia odniesol dostatok nových vedomostí, ale aj zručností,  za čo je ďakujeme.