Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Vystúpenie harmonikárov 16.10.2019

16.9.2019 nás poctili svojou návštevou a potešili hrou na harmonike harmonikári: zo Slovenskej Ľupče (p. Solárik), rodák zo Slovenskej Ľupče žijúci v Kanade (p. Priesol) a z Hronseka. Klienti sa zabavili, zatancovali, pospomínali na staré dobré časy (mladosť) a na záver pogratulovali p. Priesolovi k okrúhlemu jubileu.
8 obrázkov
prezrieť