Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Verejná výstava fotografií klienta Jozefa Spärkera

Jozef Spärker – klient DD a DSS vystavoval svoje fotografie  vďaka podpore Nadácie SPP

Jožko – náš klient má veľkú záľubu a tou je fotografovanie. Preto v rámci spracovania individuálnych plánov osobnosti  sme mapovali jeho potreby, očakávania a záľuby: „Viete, ja rád fotím a rád by som to ukázal aj iným“. Preto sme ani na chvíľu nezaváhali a v rámci otvorenej grantovej výzvy programu OPORA Nadácie SPP spracovala a podala Mgr. Jana Mojšová – vedúca sociálno zdravotného úseku   projekt   zameraný  na realizáciu individuálneho plánu rozvoja osobnosti pre klienta Jozefa za účelom zlepšenia jeho integrácie  prostredníctvom fotografovania.  Prianím Jožka je zrealizovanie výstavy  „so všetkým , čo k nej patrí“, na ktorú by sa prišli pozrieť ľudia zo Slovenskej Ľupče a kamaráti.  Projekt bol podporený sumou 500EUR.  Dlhodobým cieľom tohto projektu je zabezpečiť psychickú a emočnú stabilizáciu klienta, jeho spokojnosť a  sebarealizáciu prostredníctvom obľúbenej činnosti.

Prostredníctvom krátkodobých cieľov sa nám podarilo uskutočniť pekný a veľmi zaujímavý projekt.

Všetko sa začalo návštevou obchodu s elektronikou a kúpou fotoaparátu. Jožko postupne fotil, zbieral a triedil svoje zábery. Blížil sa čas výstavy a bolo potrebné sa rozhodnúť akou formou spracujeme fotografie. Jožko chcel prezentovať nielen seba, ale aj naše zariadenie. Navrhol, aby sme dali vyvolať fotografie zo života klientov vo formáte 10x15cm, ktoré sme umiestnili na panely poskytnuté v KD. Bolo potrebné vybrať podklad, preto sme navštívili kvetinárstvo a zakúpili vhodný aranžmán, ktorý slúžil ako podkladový materiál. Aby fotografie boli výnimočné v priestore, riešili sme ďalšiu otázku:

 „ Ako umiestniť  fotografie vo veľkom formáte, v akomkoľvek priestore?“  Prezentačné panely sú finančne náročné, v klip rámoch by sme to nemohli  umiestniť kdekoľvek.  Pomohol nám Tomáš Pohorelec z OZ CHZM a poradil, ako môžeme prezentovať  fotografie a tiež, kde nám to vyrobia. Spôsob prezentácie veľkoformátových  fotografií na baner bol výborný nápad, návštevníkom ale hlavne autorovi sa veľmi páčil. V ďalšej fáze  bolo nevyhnutné vyrobiť pozvánky a doručiť ich najmä priateľom zo Slovenskej Ľupče, tým vzdialenejším sme pozvánky zaslali elektronicky.  Pred autorom a jeho pomocným tímom už stálo  len vyriešiť pár „drobnosti“: Aké občerstvenie poskytneme, aký program  bude vhodný a samozrejme príprava  príhovoru.  Príhovor, ktorý si Jožko sám pripravil sa niesol v nasledovnom duchu: „.... Táto výstava sa koná pod záštitou Nadácie SPP, vďaka ktorej sme sa tu mohli stretnúť. Dalo by sa povedať, že po rozhlase a televízii je fotografia najrozšírenejším médiom. Vznik fotografie sa oficiálne datuje od roku 1839, kedy Dagerot leptaním na kovovej platničke zhotovil prvú stabilnú fotku. Život je ako dlhý film a jeho okamihy zaznamenávame fotografiou. Sú to nenávratné okamih y, ktoré vie zachytiť len fotografia.....“ 

Program nám zabezpečila p. Lýdia Baranová z PKO Banská Bystrica  a p. Milka Debnáriková. Do tanca nám hrala ľudová hudba Jána Maka a spestrením programu bolo vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny DFS Dratvárik       

    Prišli takmer všetci pozvaní:  poslanec BBSK MUDr. Ján Šulaj,PhD., starosta Obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák, poslankyne obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča, klienti DD a DSS Hron Dubová, Domu Božieho milosrdenstva, členky Slovenského zväzu zdravotne postihnutých zo Slovenskej Ľupče, seniori, ktorí pravidelne navštevujú naše zariadenia.  A výsledok, veď posúďte sami: Jožko ukázal pohľad na svet svojimi očami  a potešil  srdcia iných. Všetci odchádzali spokojní, ale najmä autor ,ktorému sa podarilo splniť si svoj veľký sen. Touto výstavou jeho aktivita nekončí.  Výstava bude putovná a svoju putovnú  cestu začala na ÚBBSK . V priestoroch Odboru sociálnych politík si ju môžu prezrieť nielen zamestnanci ÚBBSK, ale najmä široká verejnosť, ktorá navštívi tieto priestory.