Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Veľtrh neziskových organizácií

Prezentácia na Veľtrhu neziskových organizácií

Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa uskutočnil Veľtrh neziskových organizácií, ktorého sa zúčastnilo aj naše zariadenie. Táto akcia bola výbornou príležitosťou pre spropagovanie DD a DSS Slovenská Ľupča. V prezentačnom stánku naše klientky a kolegyne rozložili výrobky, fotografie. Záujem zo strany okoloidúcich bol očividný. Okrem našej propagácie sme získali nové kontakty a obohatil sa náš obzor o spektrum neziskových organizácií pôsobiacich v našom regióne.