Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Týždeň mozgu - marec 2013

V dňoch od 11. do 17. marca sa koná celosvetová akcia Týždeň mozgu.  Do tejto akcie sa zapojili aj 17 klienti a 5 zamestnanci DD a DSS Slovenská Ľupča. V spolupráci s MUDr. Danou Ignjatovičovou sme pripravili besedu na tému „Demencia“.  Klienti dostali odpovede na základné otázky: Čo  je to demencia? Kedy sa toto ochorenie vyskytuje? Ako môžeme toto ochorenie rozpoznať?  Ako jej predchádzať?

Klienti s pani doktorkou živo diskutovali, pýtali sa, zaujímali ich mnohé veci. Beseda bola obohatená aj o rôzne testy a cvičenia. Mnohí boli „zaskočení“  metódami, ktoré   lekár pri svojej práci využíva. Zároveň pani doktorka odovzdala materiál, ktorý môže  personál využívať pri každodenných aktivitách a v rámci vykonávania Tréningov pamäte.

Poďakovanie za pomoc pri organizovaní akcie patrí pani doktorke Dane Ignjatovičovej, ktorá si našla čas a prišla medzi nás.