Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Turíčny jarmok 2013

Už trinásty krát sa konal v Obci Slovenská Ľupča Turíčny jarmok.  Tretí krát sa ho zúčastnili aj klienti DD a DSS Slovenská Ľupča. Tento rok  sme zvolili inú formu prezentácie zariadenia a života v ňom. Predchádzajúce dva ročníky klientov v stánku sprevádzali zamestnanci. Tentokrát to bolo inak. S klientkami sme pripravili výrobky, ktoré sme chceli prezentovať  a riaditeľka im ich pomohla len naaranžovať pre KD v Slovenskej Ľupči. Zariadenie však reprezentovali klientky samé. Iniciatívu prevzali naše klientky Anka Ridzoňová  a Anka Straková, ktoré prišla vystriedať  Vlastička Koková. Spoločnosť im robili pracovníčky obecného úradu, ktoré predávali tombolu.

Klienti mali možnosť vidieť úžasný sprievod, v ktorom nechýbali folklórne súbory Partizán a Dratvárik, Gajdoši, malí futbalisti, deti z MŠ, skupina Ricasso, domáca skupina nadšencov SUPH (Strana umierneného politického hyenizmu) a mnohí ďalší.

 V popoludňajších hodinách  na pódium vystúpila skupina Senzus a naše klientky boli prvé tanečníčky. Keď sa návštevníci dozvedeli, že tanečníčky sú klientkami DD a DSS, čudovali sa: „ Vy ich nezatvárate? Oni tu môžu byť samé?“  Aj tieto otázky napovedajú, že mýty v spoločnosti o zariadeniach sociálnych služieb pretrvávajú a sme veľmi radi, že aj takouto formou prezentácie ich môžeme postupne búrať.  Za úspešnú prezentáciu ešte raz ďakujem predovšetkým našim klientkám  a tiež predstaviteľom Obce Slovenská Ľupča, ktorí nám pri organizácii rôznych  podujatiach dávajú  príležitosť  otvoriť sa miestnej komunite.