Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Stavanie mája 21.5.2014


Dňa 21.5.2014 sa naši klienti zúčastnili pekného podujatia „Stavanie mája“. Išlo o veľmi peknú akciu, ktorá sa neniesla v žiadnom politickom duchu. Pripomenuli sa tradície, príchod jarného obdobia, víťazstva života nad smrťou. Stavanie mája predchádza ďalšiemu podujatiu: „Turíčnemu jarmoku“, ktorý sa bude konať dňa 7.júna 2014 v Slovenskej Ľupči. Počas podujatia vystúpili deti MŠ zo Slovenskej Ľupče, FS Dratvárik a Drienka zo Slovenskej Ľupče s krásnymi ľudovými tancami a zvykmi. Naši klienti sa potešili peknému programu a prialo nám aj počasie. Zaspievali si a veru by si aj pri rezkej muzike  zatancovali. Po sychravom a studenom týždni vyšlo slniečko.