Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Srdce na dlani 2011

SRDCE NA DLANI 2011 pre  dobrovoľníčku  DD a DSS Slovenská Ľupča

 

Zamestnanci v spolupráci s prijímateľmi sociálnych služieb navrhli na ocenenie dobrovoľníckej práce p. Evu Balážovú zo Slovenskej Ľupče.  Pri tejto príležitosti  sme považovali za potrebné  vyzdvihnúť dlhoročnú, aktívnu a tvorivú spoluprácu s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania a to konkrétne s jej členkou pani Evou Balážovou. Už dlhé roky  vedú kroky pani Evy do nášho zariadenia. 

Navštevovať klientov domova dôchodcov a domova sociálnych služieb  začala sporadicky od roku 1991. Od septembra  1997 pravidelne vždy vo štvrtok popoludní prichádza medzi nás, číta klientom state z Písma, pomodlí sa., zaspieva alebo sa „len tak rozpráva o živote“. Už dlhých 14 rokov si štvrtok bez jej prítomnosti  nevieme predstaviť. Chodí pravidelne, bez nároku na odmenu a rozdáva radosť a vrúcne slová. V období sviatkov nikdy nepríde s prázdnymi rukami, vždy prinesie vlastnoručne napečené koláčiky a zákusky, ktoré nie sú len obyčajnou maškrtou, ale symbolizujú záujem a spolupatričnosť.

Návštevy pani Evy sú sviatkom pre našich klientov a vždy sa na ne veľmi tešia. Čo viac dokáže pohladiť dušu, ako milé slovo, prítomnosť a ozajstný záujem druhého človeka v dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe. V rýchlom tempe žitia veľakrát príbuzní si nenájdu čas na návštevu svojho dedka či babky. Oni vedia, že  pani Eva príde. Ba čo viac, vždy dokáže pre dobrú vec nájsť aj ďalších priateľov z Obce Slovenská Ľupča.  Je príkladom pre iných aj počas Dní dobrovoľníctva – je ich neodmysliteľnou súčasťou.

Sme veľmi radi, že pani Eva, získala dňa 5.12.2011 ocenenie SRDCE NA DLANI 2011. Jej slzy a dojatie pohladili aj naše srdcia. „Viete, ja som nikdy za nič nebola ocenená. Toto som nečakala.“ boli slová pani Evy počas spiatočnej cesty do Slovenskej Ľupče. Slávnostného oceňovania v priestoroch  Radnice v Banskej Bystrici, za prítomnosti  rektorky UMB, podpredsedu BBSK, primátora Mesta Banská Bystrica, sa zúčastnili aj klienti DD a DSS Slovenská Ľupča, pre ktorých to bol nezabudnuteľný zážitok.