Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Oslavy životných jubileí

Oslavy životných jubileí v DD a DSS Slovenská Ľupča

V závere augusta a začiatkom septembra sme zažili krásne, emotívne a nezabudnuteľné oslavy dvoch krásnych životných jubileí. V auguste sa dožila krásneho životného jubilea – 80 rokov - naša klientka p. Šipulová . P. Mária je slobodná, bezdetná a kolektív DD a DSS Slovenská Ľupča je jej veľkou rodinou. Oslavu podľa jej želania sme pripravili spolu s našimi  klientkami – Ankou, Ruženkou, Vlastičkou, Alenkou. Išli sme spoločne na nákup a pripravili obložené chlebíky a prestreli slávnostný stôl. Po gratuláciách nastala aj oslava ako sa patrí, s tancom a zábavou.

Ďalšie milé jubileum sme oslávili nie s naším klientom, ale s občanom Slovenskej Ľupče p. Svetozárom Jandurom, našim susedom  a dlhoročným externým stravníkom. Pán Svetozár oslavoval viac medzníkov: okrúhle 60-te narodeniny, 30 rokov – stravovania sa v DD a DSS, a v neposlednom rade treba spomenúť, že už uplynulo od nešťastného medzníka (pád z hrušky a následné úplné ochrnutie celého tela – horných aj dolných končatín) v jeho živote dlhých 36 rokov. Celý čas sa o neho s láskou, trpezlivosťou, ale aj humorom stará jeho maminka. Sme veľmi radi, že p. Svetozár prišiel priamo do DD a DSS a vyjadril veľké poďakovanie najmä našim kuchárkam. Prajeme mu, nech mu aj naďalej od nás strava veľmi chutí.

Čo dodať na záver?

Že i naši jubilanti cez bolesť a slzy často videli svet, cez všetky veľké rany neprestali chcieť, aj keď nedávali málo a neveľa očakávali, neprestali veriť, „vstať“  a s odhodlaním žiť. Ich úsmev neznamená, že život je perfektný, ich úsmev je symbolom sily a radosti, preto im prajeme nech vykročia zvesela na ďalšiu žitia púť, veď život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.