Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Október 2014 - mesiac úcty k starším


Je tu jeseň, rok s rokom sa pomaly stretáva a všetci si uvedomujeme, že čas neúprosne letí. Aj naši seniori len nedávno boli všetečné deťúrence, mladí ľudia ,  a dnes sú to ľudia, ktorým vráska pohladí tvár a hlavu zdobia šediny. Ľudia, ktorí prežili radosti, starosti, dobré aj tie horšie časy. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí majú množstvo životných  skúseností, ktoré veľmi radi odovzdajú nám – mladším. Počúvame ich? Mnohokrát nie, veď oni už nie sú tak rýchli, pružní, plní entuziazmu. Majú nám stále čo odovzdať. Je tu október - mesiac, kedy sa častejšie ako po iné mesiace skloňuje slovo senior, staroba, úcta k nej. Aj my spolu s celým kolektívom domova dôchodcov v Slovenskej Ľupči sme denne konfrontovaní  s touto vekovou skupinou.  Venujeme im svoj čas, snažíme sa im porozumieť, pochopiť, pohladiť  a najmä spríjemniť jeseň života. Voľný čas  sa snažíme vyplniť zmysluplne a nielen v októbri. V lete varil p. Julko Pauliak – náš senior spolu s kolegom Jankom Chriašteľom  kotlíkový guláš v altánku, zabavili, zaspievali, zatancovali. O tom, že naši klienti majú veľmi  radi muzikoterapiu  svedčí aj ich záujem  zúčastniť sa benefičného koncertu Ôsmi div v Banskej Štiavnici, kde vystúpili mnohé známe osobnosti a program moderoval Jožo Pročko. 

O obrovské potešenie ako ja prekvapenie  sa postarali aj známi občania Slovenskej Ľupče.  Pán  Peter Solárik a pán Ivan Priesol  nám prišli zahrať na  harmonikách  priamo do domova dôchodcov. Venovali svoj voľný čas, aby potešili  iných.  A to všetko bez nároku na akýkoľvek honorár.  A čo bolo úžasné, tento deň nám aj zasvietilo slniečko, takže príjemnú atmosféru sme si mohli užiť na čerstvom vzduchu.  

Už pravidelne každý rok o spríjemnenie atmosféry v zariadení sa stará pani Lýdia Baranová. Aj tento rok sme vďaka nej privítali p. Andreja Barana a p. Martina Budinského, ktorí vyčarili prekrásne tóny  na husliach a cimbale.

Preto aj touto cestou sa všetkým, ktorí  spríjemňujú našim seniorom voľné chvíle, nielen v októbri, ale počas celého roka, chcem poďakovať. A to najdôležitejšie chcem vyjadriť na záver:  poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa o našich seniorov starajú s úctou a plným nasadením.