Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Milé aktivity v marci a apríli 2014

Milé aktivity v DD a DSS Slovenská Ľupča

 

     Počas mesiacov marec a apríl sme v DD a DSS Slovenská Ľupča nezaháľali. Marec – mesiac knihy sme poňali tento rok netradične. Nenavštívili sme tradične obecnú knižnicu. Pani Majerová zo Slovenskej Ľupče nám darovala knižné publikácie rôzneho žánru: historické, ľúbostné, z lekárskeho prostredia. Klienti ale aj zamestnanci si knihy medzi sebou vymieňali a samozrejme si porozprávali, čo sa im na knihe páčilo. A súťažilo sa ja v čase. Otázky: „Za ako dlho ste to prečítali?“ boli bežné.

     Ďalšou milou aktivitou bola pozvánka z MŠ na podujatie „Mladé talenty“.  Nasledovalo pozvanie ZŠ na akciu konanú v KD: „ Poďte s nami storočiami.“ V apríli milé akcie zavŕšilo dvojdňové podujatie ZUŠ: „Divadlo a my“. Sme veľmi radi, že vďaka komunite, v ktorej žijeme, sa môžeme zúčastňovať týchto milých aktivít.