Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Mikulášska nádielka 2012

Predvianočné obdobie, advent, príchod Mikuláša a Ježiška. Toto obdobie bolo bohaté na prekvapenia aj v DD a DSS Slovenská Ľupča.

Tradične do DD a DSS prišiel Mikuláš (pán starosta) s bohatými balíčkami, pekným kultúrnym programom v podaní detí zo ZUŠ zo Slovenskej Ľupče. Poobede sme dostali od neho pozvanie na spoločenské posedenie do kultúrneho domu, kde sa zišli seniori zo Slovenskej Ľupče a predviedol sa detský folklórny súbor Dratvárik s vianočným pásmom.  Zároveň sme mali možnosť prezentovať výrobky našich klientov. Prišiel Mikuláš na koči aj s pomocníkmi, rozsvietil nielen stromček ale aj naše oči a srdcia a my sme si pochutili na vianočnom punči, ktorý ponúkali členovia komisií pri OcÚ.

V nedeľu 9.12 sme navštívili rímskokatolícky kostol, kde sme mali možnosť vidieť kompletné vianočné pásmo s koledami, vinšami a piesňami v podaní FS Partizán a FS Dratvárik. Bol to nezabudnuteľný zážitok.

V piatok 14.12. - v podvečerných hodinách – sme prijali pozvanie detí zo ZŠ Sama Cambela a navštívili sme vianočné trhy pred kultúrnym domom v Slovenskej Ľupči. Malí trhovníci ponúkali vlastnoručne vyrobené výrobky od výmyslu sveta  a my sme si aj medovníky kúpili.

A ako zavŕšime tento predvianočný čas? Účasťou na vianočnom koncerte strednej zložky Matičiarika, ktorý sa uskutočnil dňa 17.12. v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici, prejdeme sa vyzdobeným námestím a dáme si teplý punč.

Prajeme pekné sviatky.