Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Mesiac úcty k starším 2013

Október – mesiac, kedy viac skloňujeme slová úcta, seniori, vďaka.... Aj v našom malom zariadení prejavujeme našim seniorom úctu v októbri, no nedá nám podotknúť, že  nielen jeden mesiac v roku.

Október  je v našom DD a DSS bohatý na aktivity, z rôzneho súdka:

Hneď prvý októbrový deň sme sa s našimi klientkami (dvomi Ankami) zúčastnili benefičného koncert Žijeme spolu, v rámci ktorého sa konala aj módna prehliadka vozíčkarov pod názvom Elegancia bez bariér. Módnej prehliadky konanej v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici po rozhovore PhDr. Marcelou Václavkovou Konrátovou sa mohli zúčastniť aj naše mobilné klientky. Verte, bol to pre obidve nezabudnuteľný zážitok. Česanie, líčenie, šaty ako pre princezné. A na záver prehliadkové mólo. Strávili sme úžasný deň, plný nezabudnuteľných zážitkov. Premena bola úžasná, veď nakoniec posúďte sami.  Organizátorom ďakujeme a prajeme ešte veľmi veľa úspešných projektov.    

O tri dni neskôr sme aj s klientmi navštívili Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene a zúčastnili sme slávnostného oceňovania vzácnych ľudí pôsobiacich v sociálnych službách. Jednou z ocenených bola aj naša dlhoročná dobrovoľníčka pani Evka Balážová, ktorá navštevuje klientov pravidelne od roku 1997 a do dňa ocenenia to bolo spolu 687- krát.

Ďalšou peknou a milou aktivitou bolo aj zapojenie sa do 18. ročníka Výtvarného salónu ZPMP 2013, žiadna zo zaslaných prác klientov síce nebola ocenená, ale vystavené práce si môžete pozrieť od 18.10.2013 do 9.11.2013 v Žitnoostrovnom múzeu v Dunajskej Strede.

V závere októbra nám prišla do tanca zahrať ľudová hudba Jána Maka. Zatancovať sme a posedieť sme si mohli vďaka peknému októbrovému počasiu na dvore. Prišli nás pozrieť a pozdraviť vzácni hostia: MUDr. Ján Šulaj, PhD. - lekár, poslanec BBSK, Mgr. Lýdia Baranová- poslankyňa obecného zastupiteľstva, Ing. Miroslav Macák - starosta Obce Slovenská Ľupča, klienti a zamestnanci  ZSS: DD a DSS Sebedín Bečov, DD a DSS Hron Dubová, DSS Strom Strelníky, rodinní príslušníci klientov, členky spolkov zo Slovenskej Ľupče.

A aby toho nebolo málo, veľmi radi sme prijali pozvanie z MŠ Slovenská Ľupča, kam sa naši klienti pôjdu pozrieť, zahrať a zaspievať si, a aj takouto formou malí škôlkári prejavia úctu a vďaku.