Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


IPRO – práca s kompenzačnou pomôckou klientky v DDaDSS v Slovenskej Ľupči

Vďaka podpore Nadácie SPP sme od mája do októbra 2010 uskutočnili projekt, ktorý umožnil našej slabozrakej klientke pani Strakovej znovu sa aktívne zapájať do diania v zariadení. Klientke sme zabezpečili vďaka spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska lupu na čítanie, vďaka ktorej začala klientka znovu čítať modlitebnú knižku a spievať si nábožné piesne zo spevníka. Ďalšou pomôckou, ktorú sme klientke zadovážili, bola stolová lupa, s ktorou sa vo svojich úctyhodných 79 rokoch naučila okamžite samostatne pracovať. Klientka lupu používala v súkromí izby na maľovanie omaľovánok a harmonizujúcich mandál a spolu s pomocou personálu na individuálnu tvorbu ozdobných rámov, dekoračných štipcov na nástenku a papierovej misy. Začala sa aktívnejšie zúčastňovať krúžkov šikovných rúk v zariadení (keďže doteraz väčšinou počúvala pri krúžkoch iba hudbu). Klientka vytvorila ozdobné lamely, vonnú sviečku a v Dome remesiel vytvorila s ostatnými klientmi maľovaný sklený pohár, drôtený stromček šťastia a maľovala na hodváb. Gratulujeme pani Strakovej k činorodosti a prajeme jej, aby jej súčasný elán vydržal ešte mnoho rokov.
4 obrázkov
prezrieť