Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


FIRST LEGO LEAGUE SENIOR SOLUTIONS

Netradičnou prezentáciou nás obohatili deti zo ZŠ, Trieda SNP  20 z Banskej Bystrice pod vedením pána učiteľa Gabriela Stacha. V rámci projektu  FIRST LEGO LEAGUE SENIOR SOLUTIONS nás navštívili v priestoroch DD a DSS. Prvú návštevu venovali rozhovorom s klientmi, pýtali sa na mnohé otázky  typu:   „Máte počítač? Máte mobilný telefón? Viete si predstaviť, že budúcnosť patrí robotom?“ Ďalej po ukážke robotov, mapovali u našich klientov, čo by potrebovali naučiť robota, aby vykonával nejakú činnosť  za človeka. Keďže nám naši klienti v rámci ergoterapie pomáhajú s rôznymi  činnosťami, dohodli sa, že robot by  mohol zbierať špinavé riady. Deti z prvého stretnutia odchádzali s úlohou, naprogramovať robota, ktorý bude zbierať špinavé taniere. počas nasledujúcej návštevy nám predviedli, že robot odniesť špinavý tanier dokáže na miesto určenia. Naši klienti sa s programovaním a robotmi stretli prvý krát, preto  sa im nevšedná  návšteva veľmi  páčila. V závere projektu deti  z tejto ZŠ súťažili na pôde UMB v Banskej Bystrici. Veríme, že sa im bude dariť, pretože deti boli veľmi šikovné.