Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Dni plné aktivít

Dni  plné aktivít

Začiatok mája nás prekvapil nielen pekným počasím, ale aj množstvom pestrých aktivít v DD a DSS Slovenská Ľupča.

Druhého  mája sme zorganizovali na dvore súťaž v stolnom futbale. Súťažili dvojice, ktorých výber sa konal žrebovaním. Zúčastnili sa ho aj imobilní klienti. Suverénnym víťazom sa stal pán Július Pauliak, ktorý porazil klientku Anku 20:5. Nálada bola výborná a klienti očakávajú ďalšie súťaže. Všetci boli odmenení  sladkou Tatrankou.

Štvrtého mája sa štyria klienti zúčastnili Dňa otvorených dverí v DD a DSS Sénium. Veľmi sa im páčilo vystúpenie FS Prvosienka.

Piateho mája sa klienti s trvalým pobytom v Slovenskej Ľupči zúčastnili miestneho  referenda. Otázka znela: ste za výstavu polyfunkčnej budovy alebo za zachovanie zelenej plochy  (parcela sa nachádza v blízkosti DD a DSS).

Siedmeho mája nás navštívili občania Nemecka. Oslovil nás Ing. Marek Nikel - konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku - o možnosť návštevy, podanie základných informácií a prehliadku zariadenia.  Návštevníkom sa zariadenie páčilo a naši klienti mali úžasný zážitok. Klient Jozef sa odhodlal aj komunikovať v nemeckom jazyku.