Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Dni dobrovoľníctva 2012

Dni dobrovoľníctva 2012 v DD a DSS Slovenská Ľupča

Rok prešiel ako voda a my sme sa opäť zapojili do celoslovenskej akcie Dni dobrovoľníctva. Tento ročník bol opäť o niečo bohatší ako ten minulý. Dvere zariadenia boli otvorené pre všetkých: malých aj veľkých, mladých, aj tých skôr narodených. Medzi nás prišlo 35 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali v DD a DSS 66 dobrovoľníckych hodín. Venovali sa rôznym činnostiam: členky Slovenského zväzu zdravotne postihnutých zo Slovenskej Ľupče viedli besedu, poinformovali nás o svojom klube, jeho histórii aj súčasnosti, deti zo šiestej triedy (integrovanej)  ZŠ Sama Cambela, nám čítali zo zbierky Ľupčianskeho rodáka p. Cambela, ale aj si zmerali sily s nami v stolnom futbale. “Ľupčianky“  Beátka a Barborka si vyšli na prechádzku s imobilnými klientmi p. Monikou a Vladkom. Nechýbala ani druháčka Lea, dcéra našej kolegyne, ktorá maľovala, nachovala zajaca našej Anky a je z nej už teraz smelá dobrovoľníčka. Štvrtáci, ktorí navštevujú ZUŠ v Slovenskej Ľupči prišli tiež medzi nás a maľovanie mohlo začať. V popoludňajších hodinách k nám zavítala pani Evka s Venduškou, členky evanjelickej diakonie. Sú to naše pravidelné dobrovoľníčky a klienti sa na ne tešia nielen v Deň dobrovoľníctva – prichádzajú totiž medzi nás pravidelne, každý týždeň.

Čo dodať na záver? Dni dobrovoľníctva sa dostávajú čoraz viac do povedomia ľudí, veríme, že aspoň niektorí, ktorí k nám prišli 21.9.2012, sa k nám vrátia opäť, a to nielen jedenkrát do roka. Za podporu tejto akcie ďakujeme riaditeľom ZŠ a ZUŠ, ako aj pani učiteľkám, ktoré deti  s trpezlivosťou sprevádzali.