Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Deň matiek 2012

Deň matiek – poďakovanie všetkým mamám

Hoci vo väčšine štátov je Deň matiek v druhú májovú nedeľu, dátumy osláv vo svete sú rôzne. Nedeľa:  13 mája bola vyhradená pre všetky mamy Slovenska.

Aj v DD a DSS Slovenská Ľupča sme si tento deň pripomenuli viacerými milými podujatiami.

Najskôr naše mamy potešili pekným programom deti zo  ZŠ Sama Cambela priamo v jedálni zariadenia. Pripravili si program pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Martiniakovej.

Ďalší deň sme prijali  pozvanie pedagógov MŠ zo Slovenskej Ľupče a zúčastnili sme sa besiedky venovanej všetkým mamám v KD v Slovenskej Ľupči. Klienti boli obohatení nielen o pekný zážitok, ale pookriali aj vďaka prechádzke.

Oslavy Dňa matiek sme zavŕšili vystúpením Dua SLAVONIC v DD a DSS. Vypočuli sme si krásne skladby v podaní Andreja Barana a Adama Marca. Za sprostredkovanie  tohto vystúpenia ďakujeme pani Lýdii Baranovej z PKO, ktorá je zároveň aj členkou kultúrnej komisie pri OZ Slovenská Ľupča. Podporiť a poďakovať sa mamám prišla aj Milka Debnáriková – poslankyňa a zároveň predsedníčka Kultúrnej komisie pri OZ Slovenská Ľupča.