Naše aktivity

Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Aktívni vďaka projektu „Pestrý život v starobe“ v DDaDSS v Slovenskej Ľupči

 

V rámci projektu Pestrý život v starobe, ktorý realizujeme vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange, sa naši klienti zúčastnili od júla 2010 ďalších zaujímavých činností. V Dome remesiel v Slovenskej Ľupči sme spolu s lektorkami pani Krížovou a pani Planderovou vytvorili z drôtu a gorálok stromčeky šťastia, maľovali na sklené poháre a pečiatkovali plátenné tašky. Spomínaných aktivít sa zúčastnilo 10 klientov, ktorí si odniesli vďaka príjemným lektorkám nielen dobrú náladu, ale aj vlastnoručne vyrobené nevšedné výrobky. Kreativita prekvitala aj v našom zariadení. Do tvorivých prác sme zapojili aj imobilných klientov, ktorí si tiež vytvorili vlastné maľované hrnčeky, omaľovali omaľovánky či spoločnými silami vytvorili nádhernú visiacu dekoráciu na spojovaciu chodbu nášho DDaDSS.

Keďže nie každý sa zo zdravotných dôvodov môže zúčastňovať organizovaných tvorivých dielní v našom zariadení alebo to nie je jeho obľúbená forma trávenia voľného času, hľadali sme spôsob akým zaujať aj ostatných a zdá sa, že sme ho našli. Vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange sme do nášho DDaDSS pozvali „odborníkov na zdravie“, o ktorého zachovanie naši klienti usilujú. V auguste nám vysvetlila príčiny a následky prichádzajúcich zmien v starnúcom organizme MUDr. Zdena Herková a zdôraznila, že sa ich v prvom rade netreba báť. V septembri nás navštívil MUDr. Ľubomír Marko, PhD., h.doc. a odpovedal na všemožné otázky týkajúce sa brušnej chirurgie. Týchto besied sa zúčastnilo vyše 60% našich klientov, čo je pre nás signálom, že ideme dobrým smerom. O hojnú účasť na besedách sa postarali aj členky Klubu zdravotne ťažko postihnutých zo Slovenskej Ľupče, ktoré tiež so záujmom počúvali múdre slová a rady.

Nášmu sponzorovi – Nadácii Orange, ako aj milým lektorkám, pozvaným odborníkom i aktívnym klientom srdečne ďakujeme.

Prierez našej činnosti v rámci projektu nájdete v priloženej fotogalérii pod článkom.

"Pestrý život v starobe"
29 obrázkov
prezrieť